Niepoprawna pisownia

skrópuł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skrupuł

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

skrupół

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skrópół

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkrupuł

Niepoprawna pisownia