Poprawna pisownia

skazało

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkazało

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kazało

Niepoprawna pisownia