Poprawna pisownia

zażyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za żyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zarzyć

Niepoprawna pisownia