Niepoprawna pisownia

siedemnazty grudnia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

siedemnasty grudnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o siedemnastym dniu grudnia, nie zaś o siedemnastym grudniu.


Niepoprawna pisownia

siedemnasty grudzień

Niepoprawna pisownia