Niepoprawna pisownia

shrupiesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

schrupiesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

schrópiesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zchrupiesz

Niepoprawna pisownia