Poprawna pisownia

niewyjaśnieni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wyjaśnieni

Niepoprawna pisownia