Niepoprawna pisownia

śfierzb

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

świerzb

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

świeszb

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

świeżb

Niepoprawna pisownia