Niepoprawna pisownia

nie jaka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejaka

Poprawna pisownia