Poprawna pisownia

sfałszowały

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zfałszowały

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z fałszowały

Niepoprawna pisownia