Poprawna pisownia

sfałszowali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z fałszowali

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zfałszowali

Niepoprawna pisownia