Poprawna pisownia

ścierała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z cierała

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zcierała

Niepoprawna pisownia