Niepoprawna pisownia

drwidź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drwić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

trwić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trwidź

Niepoprawna pisownia