Poprawna pisownia

ścierał

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z cierał

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zcierał

Niepoprawna pisownia