Poprawna pisownia

ściera

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zciera

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z ciera

Niepoprawna pisownia