Poprawna pisownia

schorowani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

shorowani

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zchorowani

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z chorowani

Niepoprawna pisownia