Niepoprawna pisownia

młotrza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

młodsza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

młotsza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

młodrza

Niepoprawna pisownia