Niepoprawna pisownia

sąsiectwa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sąsiedztwa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

somsiedztwa

Niepoprawna pisownia