Niepoprawna pisownia

rzurnal

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żurnal

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żórnal

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szurnal

Niepoprawna pisownia