Niepoprawna pisownia

rzondząca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rządząca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rządzonca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzondzonca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żądząca

Niepoprawna pisownia