Poprawna pisownia

rzeź

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żeź

Niepoprawna pisownia