Niepoprawna pisownia

rzeni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żeni

Poprawna pisownia