Poprawna pisownia

rzeczownik

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żeczownik

Niepoprawna pisownia