Poprawna pisownia

rządzić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żondzić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żądzić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzondzić

Niepoprawna pisownia