Niepoprawna pisownia

nie ciepłe

Niepoprawna pisownia, wyjątek: jako zaprzeczenie zapisujemy rozdzielnie, np. Przez to, że musieliśmy czekać tak długo nasze frytki były nie ciepłe, lecz zimne.


Poprawna pisownia

nieciepłe

Poprawna pisownia