Poprawna pisownia

rysopisom

Poprawna pisownia, znaczenie: słownym opisom wyglądu danej osoby, często podejrzanej lub poszukiwanej.


Niepoprawna pisownia

rysopisą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ryso pisom

Niepoprawna pisownia