Poprawna pisownia

nie wykorzystała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewykorzystała

Niepoprawna pisownia