Niepoprawna pisownia

ruwno

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

równo

Poprawna pisownia