Niepoprawna pisownia

rózge

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rózgę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ruzgę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rósgę

Niepoprawna pisownia