Poprawna pisownia

rozczochranie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rozczohranie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rosczochranie

Niepoprawna pisownia