Niepoprawna pisownia

rosłonczy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rozłączy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rosłączy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rozłonczy

Niepoprawna pisownia