Poprawna pisownia

głupawki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gópawki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gupawki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

głópawki

Niepoprawna pisownia