Poprawna pisownia

rokrocznie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rok rocznie

Niepoprawna pisownia