Niepoprawna pisownia

śród skórne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

śródskórne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wśródskórne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

śrudskórne

Niepoprawna pisownia