Niepoprawna pisownia

rąda

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ronda

Poprawna pisownia, znaczenie: koliste place na skrzyżowaniach ulic. Może oznaczać także szerokie brzegi kapelusza okalające jego główkę lub strofy o dwóch rymach, złożone na ogół z 15 wersów.