Niepoprawna pisownia

dostał bym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dostałbym

Poprawna pisownia