Niepoprawna pisownia

pżodków

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przodków

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przotków

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszodków

Niepoprawna pisownia