Niepoprawna pisownia

pżed tem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przedtem

Poprawna pisownia, znaczenie: w czasie poprzedzającym coś.


Niepoprawna pisownia

pszed tem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przed tem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszedtem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżedtem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przettem

Niepoprawna pisownia