Poprawna pisownia

atmosfery

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

atmoswery

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

admosfery

Niepoprawna pisownia