Poprawna pisownia

drażnić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

drarznić

Niepoprawna pisownia