Poprawna pisownia

pustyni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

póstyni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pustynii

Niepoprawna pisownia