Niepoprawna pisownia

pułmiski

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

półmiski

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

puł miski

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pół miski

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne w znaczeniu połowa miski.