Poprawna pisownia

niejednoznaczny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niejedno znaczny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie jednoznaczny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie jedno znaczny

Niepoprawna pisownia