Niepoprawna pisownia

pszenrzyto

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pszenżyto

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przenrzyto

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przenżyto

Niepoprawna pisownia