Niepoprawna pisownia

przysposzyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przysporzyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przyspożyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przyzporzyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przy sporzyć

Niepoprawna pisownia