Niepoprawna pisownia

przyspasza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przysparza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przyspaża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przyzparza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przy sparza

Niepoprawna pisownia