Poprawna pisownia

przyrząd

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przyrzond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przyrząt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przyżąd

Niepoprawna pisownia