Poprawna pisownia

przynajmniej

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przy najmniej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przy naj mniej

Niepoprawna pisownia