Niepoprawna pisownia

przyjżyj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przyjrzyj

Poprawna pisownia