Niepoprawna pisownia

przygryść

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przygryźć

Poprawna pisownia