Niepoprawna pisownia

niemogłoby

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie mogłoby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie mogło by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemogło by

Niepoprawna pisownia